ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೀದರ್ 
ಹಳೆ ಬಸ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರ್ಗಡೆ  
ಬೀದರ್, ಬೀದರ್  ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 562160.
08482-226412 | itstaff_ulb_bidar@yahoocom
www.bidarcity.mrc.gov.in

 

ಮೂಲ : ಬೀದರ್  ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.